Valvasorjeva delovna soba

Gre za prostor za katerega slavni polihistor v Slavi vojvodine Kranjske zapiše, da je dal vanj postaviti štiri kamnite stebre, ki še danes dominantno zaznamujejo to sobo. Gre torej za delovni prostor znamenitega polihistorja Janeza Vajkarda Valvasorja, kjer je napisal tudi večino svojih del. V tem smislu je soba danes tudi urejena, saj so v njej - poleg mize in stola iz nekoliko kasnejšega obdobja obiskovalcu na vpogled tudi dela, ki jih je napisal znameniti polihistor. Osrednji eksponat zavzema vsekakor original knjige Slava vojvodine Kranjske iz leta 1689, poleg nje pa so še vsi njeni ponatisi in njen prevod v Slovenski jezik. Slava vojvodine Kranjske je monumentalno delo, ki je povečini nastalo prav na Bogenšperku in obsega skupaj kar 3532 strani, na katerih je predstavljena Kranjska in deloma tudi njene sosednje dežele ob koncu 17. stoletja. Knjiga, ki je pisana v nemškem jeziku in tiskana v Nürnbergu, predstavlja pravo zakladnico podatkov zgodovine našega prostora in življenja prednikov v 17. stoletju.

V vitrinah se poleg Slave nahaja tudi originalna Valvasorjeva Popolna topografija stare in sodobne nadvojvodine Koroške iz leta 1688 ter Valvasorjeva grafična zbirka Iconotheca Valvasoriana v 18 zvezkih velikega formata.