Skrite zgodbe grajskih zidov

Razstava predstavlja razvoj gradu in njegov pomen skozi vsa obdobja do danes. Preko panojske predstavitve in razstavitve originalnih predmetov iz 17. stoletja je avtorska skupina Narodnega muzeja Slovenije pripravila pregled celotne zgodovine gradu, njegovih lastnikov in izpostavila dvajset Valvasorjevih let na Bogenšperku (od 1672 do 1692). Novo razstavljeni originalni predmeti iz tega obdobja so iz zbirk Narodnega muzeja.

Razstavo so omogočili: Javni zavod Bogenšperk, Narodni muzej Slovenije, sofinanciralo jo je Ministrstvo za kulturo RS.