Rusko-slovenski center Davorina Hostnika

Na gradu Bogenšperk domuje Rusko-slovenski center Davorina Hostnika, ki je nastal v sodelovanju med Veleposlaništvom Ruske federacije v Republiki Sloveniji, Občino Šmartno pri Litiji in Javnim zavodom Bogenšperk. Namenjen je krepitvi kulturnih in znanstvenih stikov med slovenskim in ruskim narodom.

Ob odprtju leta 2019 je minilo devetdeset let od smrti publicista, prevajalca, filologa in pedagoga Davorina Hostnika (1853–1929), po katerem je center dobil ime. V zgodovino se je zapisal kot avtor prvega rusko-slovenskega in slovensko-ruskega slovarja ter slovnic obeh jezikov. Po pomenu izstopa slovnica slovenskega jezika, ki je Hostniku prinesla ugledno nagrado Ruske akademije znanosti.

Center je sestavljen iz sodobno opremljene predavalnice in stalne razstave o življenju in delu tega izjemnega domačina. Zasnovana je tudi majhna knjižnica, v kateri so na voljo knjige v slovenskem in ruskem jeziku. Letno gosti več glasbenih, kulturnih in znanstvenih dogodkov, zato ima pomembno vlogo pri krepitvi vezi med narodoma in na ta način nadaljuje Hostnikovo delo.

 

Zahvaljujemo se podjetju Krka d.d., za sponzorstvo, ki je omogočilo izvedbo programov Rusko-slovenskega centra Davorina Hostnika v letu 2021.