Razpisi

JAVNO ZBIRANJE PONUDB PRIPRAVA IN DISTRIBUCIJA OBČINSKEGA GLASILA »KRAJEVNE NOVICE«

Spoštovani,

v skladu z določili Zakona o javnem naročanju Javni zavod Bogenšperk vabi vse zainteresirane ponudnike, k oddaji ponudbe za javno naročilo male vrednosti
»Obveščanje preko tiskanega medija – Krajevne novice«.
Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu s predmetno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Priponka pdf:  Razpisna dokumentacija

Rok za oddajo ponudb je: 17. 1. 2018 do 12.00 ure.

Želite najeti grad?

kontaktirajte nas

GRAD BOGENŠPERKeden najlepših renesančnih gradov na Slovenskem