Razpisi

Javni zavod Bogenšperk išče novega sodelavca/ko

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS; v nadaljevanju: ZDR-1) in Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda Bogenšperk, z dne, 30. 3. 2018 (s spremembami in dopolnitvami), direktor zavoda objavlja prosto strokovno delovno mesto

PODROČNI SVETOVALEC III (m/ž)

(šifra delovnega mesta: I017113)

Več v dokumentu Poročni svetovalec.pdf

Želite najeti grad?

kontaktirajte nas

GRAD BOGENŠPERKeden najlepših renesančnih gradov na Slovenskem