Valvasorjev kulturni dan na gradu Bogenšperk

Vodeni ogled, delavnica, demonstracija

Druga in tretja triada OŠ

Učence na gradu Bogenšperk sprejme Janez Vajkard Valvasor. Po njegovem domovanju skupino popelje grajski vodnik, ki podrobno predstavi zgodovino gradu ter Valvasorjevo življenje in delo. Po ogledu sledita prikaz ročne izdelave papirja in tiska ter delavnica z grajsko pisarko, na kateri vsak učenec prejme pero, abecednik, vadbeni list in razglednico gradu. Skupaj z grajsko pisarko se učenci naučijo osnov kaligrafske pisave. Za spomin vsak prejme še odtis gradu Bogenšperk na ročno izdelanem papirju.

Čas: 4 šolske ure
Cena: 13,00 EUR/OSEBO
Cena: 9,00 EUR/OSEBO za skupine nad 150 oseb