Prikaz ročne izdelave papirja in tiska

Demonstracija

Druga in tretja triada OŠ

Prikaz dela v delavnici papirja na gradu Bogenšperk nam razkriva zgodovino izdelovanja papirja vse od takrat, ko je le-ta prišel v Slovenijo, to je nekje v 16. stoletju. Demonstrator učencem predstavi značilno poznosrednjeveško tehnologijo in recepture ter skupaj z učenci naredi polo papirja. Sledi tiskanje bakrorezov na tiskarski preši, kakršno je uporabljal Valvasor. Vsak udeleženec prejme odtis gradu na ročno izdelanem papirju kot trajni spomin na naše druženje.

Čas: 45 minut
Cena: 245 EUR za skupino nad 20 oseb