Prizorišče človeške smrti

V Valvasorjevem grafičnem podjetju, ki ga je ustanovil na gradu Bogenšperk, je nastalo sedem del, med njimi štiri topografije in tri umetniške monografije. Od slednjih je zadnje izšlo umetnostno delo Theatrum mortis humanae tripartitum (Prizorišče človeške smrti v treh delih, Bogenšperk, 1682), za katerega so na Bogenšperku izdelali in natisnili grafične slikovne upodobitve - bakroreze, besedilo pa je natisnil Janez Krstnik Mayr, tiskar v Ljubljani. Theatrum mortis humanae tripartitum je religiozno moralno didaktično delo v treh delih, ki govori o smrti in minljivosti življenja.

Razstava obiskovalcu, z glavnim razstavnim eksponatom – novo pridobljeno Valvasorjevo knjigo, razkrivala duhovno podobo časa, v katerem je delo nastalo.

Obenem na primeru enega od njegovih treh umetniških del predstavlja Valvasorja kot umetnika, vidik, ki je največkrat spregledan, ko obravnavamo njegovo življenje in delo.

Razstava je nastala ob vrnitvi originalne knjige na grad Bogenšperk, 9. junija 2010, omogočili so jo: Javni zavod Bogenšperk, Tehniški muzej Slovenije in Ministrstvo za kulturo.