Pravno obvestilo

Zaščita pravic

Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu http://www.bogensperk.si. Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last Javnega zavoda Bogenšeprk in je informativne narave.

Omejena odgovornost

JZ Bogenšperk ne odgovarja za uporabo spletnih strani http://www.bogensperk.si in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. JZ Bogenšperk se bo trudil za pravilnost informacij. JZ Bogenšperk lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

Omejena pravica uporabe vsebin

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu http://www.bogensperk.si za svojo osebno uporabo pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.

Varovanje podatkov

JZ Bogenšperk bo z vsemi podatki zbranimi na straneh http://www.bogensperk.si razpolagal v skladu z veljavno zakonodajo.

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.
Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor
www.datainfo.si
e-pošta: dpo@datainfo.si
telefon: +386 (0) 2 620 4 300

Želite najeti grad?

kontaktirajte nas

GRAD BOGENŠPERKeden najlepših renesančnih gradov na Slovenskem