Pedagoški programi

Z oblikovanjem in izvajanjem raznolikih programov uresničujemo svoje poslanstvo, ki nas zavezuje k ohranjanju in predstavitvi materialne in nematerialne dediščine gradu Bogenšperk ter posredovanju znanj o njegovi preteklosti.

Vabljeni na običajno vodenje po muzejskih razstavah z grajskimi vodiči ali na animirana vodenja ter ustvarjalne delavnice in programe v naravi.