Novice

Zbiranje ponudb: izvedba gostinske dejavnosti na prireditvi

10.10.2023

Naročnik Javni Bogenšperk, Staretov trg 12,1275 Šmartno pri Litiji objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za:  

Izvajanje ponudbe gostinskih storitev na dogodku: Martinovanje v Šmartnem, ki bo potekal v petek, 10. 11. 2023, od 15.00 – do 24.00.

Izvajalec mora v pisni obliki predstaviti koncept gostinske ponudbe, ki jo bo izvajal na predmetnem dogodku. Poleg tega izvajalec na svoje stroške zagotovi:

  • WC za obiskovalce dogodka;

  • gostinsko opremo za izvajanje gostinske ponudbe na prireditvi;

  • varnostnika (2);

  • pogostitev za nastopajoče glasbenike.

Rok za sprejem ponudbe je 7 dni od objave te namere na spletni strani Javnega zavoda Bogenšperk. Prijava se odda v pisni obliki v sprejemni pisarni Javnega zavoda Bogenšperk, Staretov trg 25, 1275 Šmartno pri Litiji, na naslov: Javni zavod Bogenšperk, Staretov trg 12, 1275 Šmartno pri Litiji ali po elektronski pošti na naslov: info@bogensperk.si.

Več o prijavnih pogojih in načinu izbora lahko preberete v priloženi priponki

martinovanje023 - zbiranje ponudb za gostinsko dejavnost.docx

Vse novice