Novice

Zaključila se je prva faza projekta Lokalident

31.12.2019

Javni zavod Bogenšperk je s 1. januarjem 2019 pričel z izvajanjem projekta Izgradnja lokalne identitete za večji obisk turistov (Lokalident), nepovratna sredstva za izvajanje aktivnosti v projektu so bila dodeljena s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.Z veseljem vas obveščamo, da se z 31. decembrom 2019 zaključuje prva faza tega projekta. V tem času smo izvedli več aktivnosti, ki bodo pripomogle k večji prepoznavnosti občine Šmartno pri Litiji.

 • Skozi različne aktivnosti se je oblikovala in gradila lokalna identiteta in nova blagovna znamka »Šmartno«, ki se bo ohranila, kot turistični slogan.

 • V prvi fazi so bile organizirane delavnice in posveti za določitev identitete in glavnih turističnih elementov.

 • Skozi celotno fazo je potekala komunikacija s turističnimi ponudniki. Ponudniki so bili vabljeni na nekatere dogodke, ki so se zgodili skozi leto.

 • Organizirali so se posveti s ponudniki in upravljavci regijske turistične destinacije.

 • Pripravila se je tudi delavnica, na katerih so se zbirala mnenja domačinov in ponudnikov storitev.

 • Izdelani trije integralni turistični produkti, ki so bili oblikovali skozi vse vsebine, zbrane na terenu, pridobljene na sestankih, skozi kabinetno delo in srečanjih ter posvetih.

 • Oblikovana je bila celostna grafična podoba, ki je vizualno ponazorila izbrano identiteto in omogočila prepoznavnost.

 • Sledila je razvojna faza CGP in izdelava situacijskega poročila.

 • Projektni partner je na podlagi zbranih ponudb izbral najugodnejšega ponudnika (Proloco trade d.o.o.) in  nakupil tri električna kolesa. Ta so shranjena v kolesarskem servisu Vidic in so pripravljena za namen obiska oddaljenejših destinacij v občini.

 • Nabava komunikacijsko-promocijskega materiala (2 x  Roll-up stojalo, 2 x  Beach flag, 5 zunanjih zastav, 20 namiznih zastav).

 • Izdelan je bil elaborat turistično obvestilne signalizacije, na podlagi katerega bo izvedena označitev najpomembnejših točk v občini.

Po novem letu začnemo z drugo fazo projekta, ki se bo zaključil 30. junija 2020.


Avtor naslovne slike je Franc Lamovšek.


Image title


Vse novice