Novice

Vrhunska vina v vinski kleti na gradu Bogenšperk

29.09.2020

Vinski izbor je skrbno narejen in vključuje tri uspešne vinske zgodbe. V partnerstvo z Javnim zavodom Bogenšperk je stopila Klet Brda, ki v grajsko vinsko klet prinaša briška vina. V Brdih, ki so ugnezdena na pol poti med Alpami in Jadranom, so prvo trto zasadili že v rimskih časih. Tradicija vinogradništva je Bricem poslana v zibelko in danes jo v 43 vasicah, kar 400 briških družin še vedno nadaljuje. Ti svojo trto skrbno in trajnostno negujejo, pogostokrat na zelo strmih pobočjih, ki zahtevajo veliko ročnega dela, kar zagotavlja večji nadzor nad kakovostjo grozdja. Briška vina odražajo tipično briško klimo, ki spaja alpsko svežino in sredozemski vpliv in daje vinu daje posebno aromatiko ter najbolj prepoznavno značilnost – mineralnost. V Kleti Bogenšperk najdemo njihova premium vina De Baguer A+, Single vinyard in tudi Schumacher.

Grajsko vinsko zgodbo v grajski kleti piše tudi Vinska klet Metlika, ki prinaša vina iz skrajnega jugovzhoda naše vinorodne dežele. Tam so je dobrih sto let nazaj ustanovili prvo Vinarsko zadrugo v Metliki. Danes njihova vinska klet združuje več kot sto belokranjskih vinogradnikov, ki ročno obrano grozdje pošljejo v obdelavo v odličnem stanju, kar zagotavlja kakovostno predelavo in pridelavo vina. V kleti namenjajo vinu veliko pozornosti; spremljajo zorenje, predvsem pa mu dajo dovolj časa, da se umiri, zbistri in dozori. Skupaj pridelajo vina, v katerih se zrcalijo belokranjska tla, podnebje in njihovo  predano delo. Na vinskih regalih v grajski kleti se bodo predstavljale njihove najbolj poznane znamke, Metliška črnina PTP, Rose in Modra frankinja prestige.

Prav posebno navezavo z Valvasorjevim Bogenšperkom pa ustvarjamo z vinarji vasi Slap v Vipavski dolini. O žlahtnosti slapenske kapljice je pisal Janez Vajkard Valvasor leta 1689 v Slavi vojvodine Kranjske, kjer pravi, da »so solze vinograda v Slapu še slastnejše«.  Danes se z vinarstvom in kletarjenjem ukvarja okrog 20 vinarjev, ki ustvarjajo elegantna, harmonična vina, z bogato cvetico. Njihova pitnost in vrhunskost sta posledica starega izročila, ki ga danes s sodobnejšimi metodami pridelave nadgrajujejo mlade generacije. Vina se rezultat sestave prsti, ki z mešanico apnenca, laporja, peščenjaka in gline daje vinom bogastvo mineralnih snovi; in edinstvene naravne vremenske razmere, ki so posledica lokacije Vipavske doline na meji med sredozemskim in celinskim podnebjem. Avtohtoni sorti zelèn in pinela so slapenski vinarji obudili pred leti in tako približali sodobnemu ljubitelju žlahtne kapljice, kar so predniki gojili z ljubeznijo in veliko truda.

Grajska vinska klet bo odlična spremljava okusnih jedi, ki jih pripravljajo v Krčmi na gradu. To pomlad je namreč prvič zadišalo iz grajske kuhinje in konec aprila so gostom prvič postregli z grajsko kulinariko. To je le eden izmed pokazateljev dobrega sodelovanja z gostinskim ponudnikom Kuhlo, ki zdaj že dobro leto uspešno vodi Krčmo na gradu in gostinsko ponudbo bogati z lokalnimi sestavinami, ki jih splete v izjemne okuse.  Zgodbo Krčme na gradu Bogenšperk pišejo ljudje polni entuziazma, zagnanosti, dobre energije, z velikim veseljem in predanostjo svojemu delu. Njihov cilj je ohranjati tradicionalne sestavine in jim na krožniku pričarati sodobnost. Vsak član Kuhline družine doprinese k skupnemu uspehu. Krčma na gradu pripravlja kulinarične večere, pogostitve ob različnih priložnostih, poroke in  vabi goste na kosila in večerje ob koncih tedna. Vina v grajski kleti bodo izbrano pripeli svoji kulinarični ponudbi in tako pričarali edinstveno grajsko doživetje.

Pred odprtjem je bila v prostorih Rusko-slovenskega centra Davorina Hostnika tudi novinarska konferenca, na kateri je pomembne novosti na področju prenov in obnov predstavil direktor Javnega zavoda Bogenšperk, g. Peter Avbelj. Vodja gostinske ponudbe g. Mitja Zadravec je predstavil novosti v gostinski ponudbi; poudarek je bil seveda na odprtju prenovljene grajske kleti, ki je dala prostor dvema pomembnima pridobitvama, zorilnici mesnin in vinski kleti. Predstavil je tudi novo hišno penino Wagensperk, ki je še eden izmed izbranih produktov nove linije Wagen. Nekaj misli in besed pa so ob podpisu sodelovanja delili tudi predstavniki vseh treh partnerjev, g. Damjan Resnik, koordinator prodaje za Slovenijo pri Vinski kleti Goriška Brda, g. Matej Smrekar, vodja programa vino pri Vinski kleti Metlika in g. Denis Jež, predstavnik združenja vinarjev iz vasi Slap.

Vinska klet Bogenšperk je tako predana namenu in glede na obisk v prvih dneh svojega delovanja, bo kmalu postala stičišče ljubiteljev vrhunskih vin.

Vabljeni na izbrano vinsko in kulinarično izkušnjo na Bogenšperk.  


Pripravila: Maja Istenič, Javni zavod Bogenšperk

Vse novice