Novice

Priprave na razstavo o zadnjih lastnikih gradu Bogenšperk

21.03.2016

V preteklem letu smo prejeli pobudo, da bi na gradu Bogenšperk gostili razstavo o družini Windischgraetz, ki bo nastala ob srečanju družine v Sloveniji. Poleg Bogenšperka so Windischgraetzi imeli v lasti še gospostva Konjice, Podčetrtek, Bizeljsko in Podsredo na spodnjem Štajerskem ter Bled, Slatno, Planino, Logatec, Jamo pri Postojni in Šteberk na Kranjskem. Delovno srečanje za pripravo razstave o družini Windischgraetz, ki bo odprla vrata 25. avgusta na gradu Bogenšperk, je potekalo v pisarni Javnega zavoda Bogenšperk. Obiskala sta nas zakonca Hostnik in gospod Faulstroh ter grof Ceschi, potomca družine Windischgraetz.

Vse novice