Novice

Predstavitev projektnih rezultatov

30.09.2022

Krajine podeželja v Sloveniji so tiste, ki odražajo najdaljšo razvojno kontinuiteto, zato predstavljajo zakladnico naše identitete in hkrati tradicionalne raznolikosti. Eden takih elementov podeželske identitete, ki je v izginjanju, je gojenje cvetja v garkljih.

Z operacijo Garkelj sta partnerja Arboretum Volčji Potok in Javni zavod Bogenšperk okrepila zavedanje o pomenu tega dela podeželske kulture ter ga z različnimi aktivnostmi promovirala in ciljno javnost osvestila, da gre za znanja in tradicijo, ki jo velja ohranjati.

Rezultati, ki so nastali v okviru projekta in ki jih podrobneje predstavljamo TUKAJ, so:

  • dva nova vrtova, garklja,

  • prenos znanj o gojenju rastlin in cvetličenju,

  • večji interes za gojenje cvetlic,

  • ozaveščanje o pomembnosti ohranjanja starejših sort rastlin,

  • izboljšanje urejenosti podeželskega okolja na gradu Bogenšperk,

  • razširitev ponudbe v arboretumu Volčji Potok.


Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014-2020.

Image title


Vse novice