Novice

Odprtje razstave Christiana F. J. Königa

27.06.2023

V okviru Festivala Bogenšperk bo v sredo, 19. 7. 2023, ob 18.00 uri na gradu Bogenšperk odprtje razstave mednarodno priznanega umetnika Christiana Franza Josepha Königa. Umetnik se bo v galeriji gradu Bogenšperk predstavil z deli pod naslovom HEIMAT - DOMOVINA.

Christian F. J. König - kratka video predstavitev.

O razstavi:

Izraz domovina je kompleksen koncept, ki sugerira globoke vezi med človekom in prostorom. Splošna uporaba izraza se nanaša na kraj, kjer se je oseba rodila in kjer so se zgodile njene najzgodnejše socializacijske izkušnje. Te vplivajo na njeno identiteto, značaj, mentaliteto, stališča in svetovni nazor. V tem kontekstu se kot umetnik v svojem slikarskem ciklu ukvarjam s temo domovine in jo obravnavam z različnih perspektiv.

V tej luči pa je treba upoštevati, da ima vsak človek lahko različne identitete in različne "domovine". Zame osebno domovina pomeni veliko več kot le fizični prostor, kjer sem se rodil ali kjer živim. Na tem svetu je veliko krajev, kjer sem se počutil dobro in s katerimi sem se lahko identificiral. Ti kraji imajo različne kulture in tradicije, ki sem jih lahko odkrival in ki so razširile moj pogled na svet.

Kot umetnik domovino obravnavam kot duhovni prostor za razmišljanje in izmenjavo idej, ki nam omogoča prostor za ideje. Kako lahko v prihodnosti ustvarimo (kulturno-) politične, gospodarske in socialne strukture, ki resnično služijo ljudem in ne absurdnim sistemom, pod katerimi vse bolj trpimo? To vprašanje se mi kot umetniku v mojem ustvarjanju vedno znova postavlja.

Treba je opozoriti, da je ustvarjanje samo po sebi omejeno, tako kot so omejene naše izkušnje in življenje. Lahko si prizadevamo, da bi oblikovali in izboljšali naš svet in naše okolje, vendar se moramo zavedati tudi omejenosti našega ustvarjanja.

Christian F. J. König

Vse novice