Novice

Namera o sklenitvi pogodbe za izvedbo gostinske ponudbe na prireditvi

27.10.2021

Naročnik Javni zavod Bogenšperk, Staretov trg 12, 1275 Šmartno pri Litiji objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE ZA IZVEDBO GOSTINSKE PONUDBE NA PRIREDITVI

Naročnik Javni Bogenšperk, Staretov trg 12,1275 Šmartno pri Litiji objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za:

Izvajanje ponudbe gostinskih storitev na dogodku: Martinovanje v Šmartnem, ki bo v petek, 12. 11. 2021, od 17:00 – do 23:30.

Izvajalec mora v pisni obliki predstaviti koncept gostinske ponudbe, ki jo bo izvajal na predmetnem dogodku. Poleg tega izvajalec na svoje stroške zagotovi:

  1. WC za obiskovalce dogodka;

  2. gostinsko opremo za izvajanje gostinske ponudbe na prireditvi;

  3. varnostnika (1);

  4. pogostitev za nastopajoče glasbenike.

Rok za sprejem ponudbe je 5 dni od objave te namere na spletni strani Javnega zavoda Bogenšperk. Prijava se odda v pisni obliki v sprejemni pisarni Javnega zavoda Bogenšperk, Staretov trg 25, 1275 Šmartno pri Litiji, pisno na naslov: Javni zavod Bogenšperk, Staretov trg 12, 1275 Šmartno pri Litiji ali po elektronski pošti na naslov: info@bogensperk.si.

Upoštevane bodo vse prijave, dostavljene na sedež Javnega zavoda Bogenšperk, do izteka roka od objave predmetne namere in prijave, ki bodo v navedenem roku prispele pisno na naslov ali na elektronski naslov Javnega zavoda Bogenšperk, oziroma bodo oddane na pošto s priporočeno poštno pošiljko najkasneje zadnji dan poteka roka objave namere.

V primeru izraženega interesa več ponudnikov bodo opravljena pogajanja ponujeni vsebini in drugih pogojih pravnega posla. Pogodba bo sklenjena z najugodnejšim ponudnikom.

Pogodba bo sklenjena po poteku roka najmanj 5 dni od objave te namere na spletni strani Javnega zavoda Bogenšperk.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetu razpolaganja je:

Maja Istenič, elektronski naslov: turizem@bogensperk.si, telefonska številka: 040 856 568.

Naročnik lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla - podpisa pogodbe, postopek sklenitve pogodbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.


Martinovanje021 - zbiranje ponudb za gostinsko dejavnost.pdf

Vse novice