Novice

Javno zbiranje ponudb za pripravo in distribucijo občinskega glasila `Krajevne novice´

31.01.2019

Javni zavod Bogenšperk razpisuje javno zbiranje ponudb za pripravo in distribucijo občinskega glasila Krajevne novice.

Občinsko glasilo Krajevne novice izhaja 8x na leto, do 15. v mesecu, v obsegu 20 strani. Izvajalec mora v okviru priprave občinskega glasila zagotoviti oblikovanje, tisk in distribucijo.

Razpisna dokumentacija: zbiranje ponudb - tiskanje glasila - februar019.pdf

Rok za oddajo ponudbe je 28. 2. 2019, do 12. ure. Ponudbo lahko osebno izročite v TIC Šmartno (Staretov trg 25, 1275 Šmartno pri Litiji) ali pošljete po pošti na naslov: Javni zavod Bogenšperk, Staretov trg 12, 1275 Šmartno pri Litiji, s pripisom `NE ODPIRAJ, ponudba - Krajevne novice´.

Kontaktna oseba za dodatna pojasnila v zvezi s predmetom zbiranja ponudb je: dr. Jernej Kotar, telefon: 031 776 895, e-pošta: jernej@bogensperk.si.

Javni zavod Bogenšperk

Direktor

Peter Avbelj, l.r.

Vse novice