Novice

Javni razpis za najem poslovnega prostora (Krčme) na gradu Bogenšperk

28.01.2019

Javni zavod Bogenšperk razpisuje javno zbiranje ponudb za najem poslovnega prostora na gradu Bogenšperk. Predmet je oddaja poslovnih prostorov najugodnejšemu ponudniku za izvajanje gostinske dejavnosti v gradu Bogenšperk.

Pogoj za oddajo ponudbe je obvezen predhodni ogled prostorov. Pisno in zavezujočo ponudbo z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno oddati do 15. februarja 2019, do 12. ure.

Razpisna dokumentacija: Razpis019 - Krčma grad.pdf

Dodatne informacije lahko interesenti za najem poslovnega prostora dobijo po elektronski pošti na naslov info@bogensperk.si ali na telefonski številki 040-703-992 (kontaktna oseba: Urša Pavlica).

Javni zavod Bogenšperk

direktor 

Peter Avbelj, l.r.

Vse novice