Novice

Javni natečaj za oblikovanje logotipa in slogana - ZAKLJUČEN

09.01.2019

Image title


Javni natečaj za izdelavo logotipa in slogana, ki bosta predstavljala občino Šmartno pri Litiji kot turistično destinacijo in s katerima bo le ta čim bolj prepoznavna v javnosti JE ZAKLJUČEN.

Za namene izbora najustreznejšega logotipa in slogana bo sestavljena štiričlanska komisija, ki jo bo določil organizator natečaja. Komisija bo pri ocenjevanju prispelih ponudb upoštevala:

  • Lahko prepoznavnost vsebinskih izhodišč in nezamenljivost grafične podobe,

  • Likovno čistost in originalnost,

  • Vsestransko uporabnost in aplikativnost,

  • Enostavno zapomljivost logotipa in slogana.

Komisija bo o izboru ponudb odločila najkasneje do 15. februarja 2019, vse odločitve komisije so dokončne in nepreklicne.

Komisija bo podelila praktično nagrado najbolje ocenjenemu predlogu logotipa in najbolje ocenjenemu predlogu slogana. Nagrajenca bosta nagradi lahko prevzela na sedežu uprave zavoda, na Staretovem trgu 25, 1275 Šmartno pri Litiji. Nagrajenca bosta lahko prevzela nagradi ob predložitvi osebne izkaznice in obvestila o nagradi, do konca meseca februarja 2019.

Javni zavod Bogenšperk bo obvestilo o zaključku predmetnega natečaja objavil na spletni strani www.bogensperk.si in Facebook strani gradu Bogenšperk. 


Hvala za sodelovanje!


Vse novice