Novice

Delo na projektu Lokalident

24.07.2020

Počasi a vztrajno se približuje sklepna faza projekta Lokalident. Tudi v prvih dveh poletnih mesecih nismo počivali. V juniju 2020 se je končalo usposabljanje za lokalnega turističnega vodnika. S ponosom lahko povemo, da imamo v naši občini več kot pet lokalnih vodnikov, ki so pripravljeni in usposabljani za vodenje turističnih skupin po naših prelepih krajih. Prvi poletni mesec smo naročili tudi 500 map, katere krasi nova celostna grafična podoba Šmartno. Za občino Šmartno pri Litiji smo s pomočjo prijaznih in srčnih domačinov pripravili tekste za turistične informativne table, ki bodo stale na ključnih mikrolokacijah znotraj vaških središč. Prvi vikend v juliju smo na gradu Bogenšperk izvedli tudi delavnice za usposabljanje zgodovinskih animatorjev. Pri modni oblikovalki Karmen Gombač smo naročili izdelavo 5 zgodovinskih kostumov. V poletnih mesecih smo nadaljevali s pripravo tekstov za predstavitev lokalnih turističnih ponudnikov in s pripravami vsebin za novo spletno stran – Turizem Šmartno, kjer bodo na enem kupi predstavljeni vsi turistični ponudniki občine in seveda tudi vse lokalne, naravne in kulturne znamenitosti.

Vse projektne aktivnosti potekajo v sklopu projektaLokalident – Izgradnja lokalne identitete za večji obisk turistov. Aktivnost sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020.


Avtor naslovne slike je Blaž Bratkovič.

Image title


Vse novice