Multimedijska soba

Na velikem ekranu lahko obiskovalci interaktivno izbirajo ogled petih kratkih, 2 do 5 minutnih, filmskih prikazov o Valvasorjevem življenju, duhu časa v 17. stoletju, Bogenšperku in njegovih lastnikih ter o arhitekturnem razvoju Bogenšperka. Na multimediji so predstavljene tudi štiri zanimive kratke zgodbe iz zgodovine gradu s sodobnimi ilustracijami.

Multimedijska soba se vsebinsko povezuj z razstavo Bogenšperk – skrite zgodbe grajskih zidov in je nastala v sodelovanju s strokovnjaki Narodnega muzeja Slovenije.