KULTURNI DOM ŠMARTNO

Skladno z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk (Uradni list RS, št. 69/17) je upravljanje Kulturnega doma Šmartno z letom 2018 prevzel Javni zavod Bogenšperk.

Vsi uporabniki Kulturnega doma Šmartno tako s 1.1.2018 vloge za najem oz. uporabo prostorov in inventarja posredujete Javnemu zavodu Bogenšperk.

Prosimo vas, da zaradi načrtovanja organizacije dogodkov in dela zaposlenih v Zavodu, pošljete vlogo za uporabo/najem dvorane najkasneje 14 dni pred izvedbo prireditve, na naslov:
Javni zavod Bogenšperk, Staretov trg 12, 1275 Šmartno pri Litiji
ali po elektronski pošti:

Za vse informacije glede obratovanja Kulturnega doma smo vam na voljo tudi na telefonski številki: 01 8987 867.

Rezervacija termina po telefonu ali preko e pošte brez izpolnjene vloge je samo začasna.

Veselimo se sodelovanja z vami.

Kulturni dom Šmartno

Cenik KD Šmartno

Vloga za najem KD Šmartno

Vloga za najem inventarja KD Šmartno

Hišni red KD Šmartno

Požarni red KD Šmartno

Želite najeti Kulturni dom?

kontaktirajte nas

GRAD BOGENŠPERKeden najlepših renesančnih gradov na Slovenskem