KULTURNI DOM ŠMARTNO

Skladno z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk (Uradni list RS, št. 69/17) je upravljanje Kulturnega doma Šmartno z letom 2018 prevzel Javni zavod Bogenšperk.

Vsi uporabniki Kulturnega doma Šmartno tako s 1.1.2018 vloge za najem oziroma uporabo prostorov in inventarja posredujete Javnemu zavodu Bogenšperk.

Prosimo vas, da zaradi načrtovanja organizacije dogodkov in dela zaposlenih v Zavodu, pošljete vlogo za uporabo/najem dvorane najkasneje 14 dni pred izvedbo prireditve, na naslov:
Javni zavod Bogenšperk, Staretov trg 12, 1275 Šmartno pri Litiji
ali po elektronski pošti:

Za vse informacije glede obratovanja Kulturnega doma smo vam na voljo tudi na telefonski številki: 01 8987 867.

Rezervacija termina po telefonu ali preko e pošte brez izpolnjene vloge je samo začasna.

Veselimo se sodelovanja z vami.

Kulturni dom Šmartno

Cenik KD Šmartno

Vloga za najem KD Šmartno

Vloga za najem inventarja KD Šmartno

Želite najeti Kulturni dom?

kontaktirajte nas

GRAD BOGENŠPERKeden najlepših renesančnih gradov na Slovenskem