Cerkve

Šmartno pri Litiji in cerkev sv. Martina

Kontakt TIC Javnega zavoda Bogenšperk:01 8987 867
Kontakt župnišča: 01 898 73 91

Kontakt župnišča: 01 898 73 91

Šmartno je bilo do prihoda južne železnice v Litijo močno upravno, župnijsko in šolsko središče z razvito obrtno dejavnostjo. Sredi trga, kjer stoji današnja cerkev, je prvotno stala stara župnijska cerkev, posvečena sv. Martinu. Po njej je kraj dobil ime in se v virih prvič omenja leta 1135. Ker je stara cerkev postala premajhna, so jo leta 1899 podrli in na njenem mestu zgradili mogočno novogotsko cerkev, ki je bila posvečena leta 1901. Najstarejša hiša v Šmartnem je nekdanji beneficiat ali kaplanija, ki nosi letnico 1586. V Šmartnem se je rodil dramatik in pisatelj Slavko Grum, v te kraje segajo tudi rodbinske korenine edinega Nobelovega nagrajenca slovenskega rodu, kemika Friderika Pregla.

Preko razstavne dejavnosti Krajevne knjižnice Šmartno in Turistično informacijske točke JZ Bogenšperk lahko spoznavate zgodovino občine.

Cerkev sv. Antona Padovanskega v Veliki Štangi

Prebivalci Štange so bili precej verni in ker se jim je zdelo, da je šmarska cerkev preveč oddaljena od njih, so si želeli svojo cerkev. Pisarili so na različne vplivne ustanove in izprosili dovoljenje za svoje svetišče. Načrt naj bi naredil stiški menih, pozidavo pa naj bi vodili italijanski zidarji. 25. aprila 1677 je takratni stiški opat blagoslovil temeljni kamen in še isto leto je že blagoslovil oltar in zvonik. Cerkev je bila zidana v baročnem slogu. Že l. 1679 se omenja kot romarska cerkev. Razni kronisti (tudi Valvasor 1689) pripovedujejo, da se je v Štangi zgodilo več čudežev in božja pot je zaslovela. V času, ki je sledil, je bila cerkev večkrat prezidana, tako da jo je ljubljanski pomožni škof Jožef Mikolič posvetil 22. avgusta 1793.

Cerkev sv. Marije Magdalene v Gradišču pri Litiji

V zaselku Gradišče nad Jablaniško dolino, na lepi razgledni točki stoji cerkev sv. Marije Magdalene. Prvi zapis o njej je iz leta 1526. Zidava prve cerkvice je najbrž bila preprosta, saj je šlo le za sobo z lesenim ometanim stropom. Septembra leta 1944 je bila cerkev požgana, zgorelo je ostrešje in vsa notranja oprema, le zvonik je ostal nepoškodovan. Leta 1968 so pričeli z obnovo cerkve, načrt za novo cerkev je zasnoval J. Plečnik, leta 1979 je bila prenovljena cerkev tudi blagoslovljena. Dandanes vabi izletnike, da preživijo čas na čudoviti razgledni točki, na prostoru, kjer cerkvica stoji, pa je tudi arheološko najdišče Roven, ki je tudi kulturni spomenik lokalnega pomena.

Cerkev Marijinega rojstva na Primskovem

Na Primskovi gori stojijo tri cerkvice, najznamenitejša med njimi je gotsko pozidana župnijska cerkev iz 14. stoletja, posvečena Marijinemu rojstvu, katere mogočen zvonik je vgrajen v nekdanje protiturško obzidje. Ob njej stoji baročna cerkev sv. Nikolaja iz 17. stoletja, najmanjša in najstarejša cerkvica na hribu je posvečena sv. Petru, v njej pa je pred skromnim oltarjem grobnica, v kateri so pokopani nekateri graščaki z Bogenšperka. K slovesu Primskovega je pripomogel nekdanji župnik, čudodelnik iz Primskovega, Jurij Humar (1819-1890), ki je tudi pokopan ob cerkvi. Z magnetizmom je znal zdraviti vsakršne bolezni in k njemu so prihajali ljudje od blizu in daleč. Kraj njegovega zadnjega počitka menda še danes izžareva zdravilne energije. S Primskove gore se odpirajo tudi čudoviti razgledi daleč naokoli.

Gradovi

Na območju Šmartnega pri Litiji je bilo nekdaj veliko gradov, dandanes imamo na voljo številne vire, ki pričajo, kako bogata je srednjeveška zgodovina našega kraja. Poleg gradu Bogenšperk in Lihtenberk, so bili še grad Slatna, Grad Sela, grad je bil tudi na Rojah, kasneje na Grmačah, ustno izročilo pa nam govori, da so bili gradovi celo pod Kamplovim hribom in na Obli Gorici.

Črni Potok

V istoimenskem zaselku stoji prenovljena graščina Črni potok, v katerem je danes socialnovarstveni zavod starejših občanov. Graščino so zgradili gospodje Strasserni že pred letom 1578, nato pa je grad prišel tudi v last plemiških družin Wagen, Kheysell, lastnik gradu pa je bil tudi Janez Vajkard Valvasor. V njegovem času je bila graščina dvoinpol nadstropno poslopje pravokotnega tlorisa z vhodnim stolpom na prednjem pročelju. Poslopje je bilo večkrat predelano, izginil je vhodni stolp, samo stavbo pa so tudi za nadstropje znižali. Med lastniki so bili še Apfalterji, Lihtenbergi, leta 1846 pa so jo kupili baroni Wurzbachi iz Preddvora.

Medvedova sušilnica sadja

Sušilnica sadja stoji na Libergi, neposredno ob Levstikovi poti. Glede na kulturnovarstvene vrednote je izjemna v slovenskem merilu, saj je razglašena za kulturni spomenik državnega pomena. Grajena je iz kamenja in je ometana, ima obokano kurišče in nad njim komoro za sušenje. Na fasadi se nahaja letnica 1845 in iniciali IT.

Domačija Spominov Samec

HIŠA SPOMINOV SAMEC, Gradišče pri Litiji, tematske razstave, 041296483,

Prijazna zakonca Samec dogovorjenim obiskovalcem z veseljem odpreta vrata svoje hiše, ki je urejena kot galerija, v kateri se kolesje časa vsako leto zaustavi ob novi tematski razstavi. Mimo grede se lahko ustavite tudi pri sosedih, na eko kmetiji Vovk, kjer lahko doživite vodenje po ekološki kmetiji in zeliščnem vrtu in uživate ob degustaciji sezonskih pridelkov.

odpiralni čas

julij
ponedeljek - nedelja: 9.00 - 18.00

»

pišite nam

Javni zavod Bogenšperk, Staretov trg 12, 1275 Šmartno pri Litiji, Slovenija
Telefon grad: +386 1 898 76 64, Telefon uprava: +386 1 898 78 67, Mobitel: +386 41 703 992, E-mail: info@bogensperk.si

»

vstopnina

ODRASLI: 5,50 EUR, Otroci, dijaki, študentje: 4,00 EUR, Upokojenci: 4,50 EUR

»