DEŽELNEM JEZIKU se grad in gospostvo Wagensperg imenuje Bogenšperk; leži na Dolenjskem,  štiri milje  od Ljubljane. Ta grad je še eden tistih starih  gorskih gradov,  sezidanih na visokem hribu sredi gozdov. Ima razgled daleč na visoke snežnike proti Koroški in Štajerski, čist in zdrav zrak, sicer ne ravnine, kljub temu pa polja po hribih, preizvrstno sadje vsake vrste — češnje so štiri ali pet na enem peclju — v bližini vinske gorice in nedaleč od gradu lep črn in rumen marmor, ki sem ga na svojem mestu že popisal.
(Janez Vajkard Valvasor, Slava vojvodine Kranjske, Bogenšperk - Nurenberg , 1689)

Pozdravljeni na Valvasorjevem sprehodu okoli gradu Bogenšperk!

Nahajate se pred doprsnim kipom Janeza Vajkarda Valvasorja, velikega kranjskega polihistorja in najslavnejšega lastnika gradu, ki ga je v belem marmorju upodobil akademski kipar Rudolf Zlatko.

Vabimo vas, da se z Valvasorjem odpravite v naravo, kjer boste s pomočjo pričujočega interaktivnega določevalnega ključa spoznavali različne drevesne in grmovne vrste v okolici gradu. Mnoge med njimi  v knjigi Slava vojvodine Kranjske omenja Janez Vajkard Valvasor. Opise izbranih vrst lahko preberete v določevalnem ključu, na zemljevidu in poti pa so označene 
s podobo sprehajajočega se Valvasorja.

Avtorji interaktivnega določevalnega ključa so: P. L. Nimis (Univerza v Trstu), S. Martelos (Univerza v Trstu), A. Moro (Univerza v Trstu), K. Prosen (Zavod RS za šolstvo), I. Kodele - Krašna (Prirodoslovni muzej Slovenije), J. Vovk (Javni zavod Bogenšperk), R. Erhatič Širnik (Tehniški muzej Slovenije)

Projekt Interaktivna določevalna orodja za šole (SiiT): spoznavanje biotske pestrosti na čezmejnem območju je sofinancirana v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.