Garkelj

Image title

Image title

Image title

Status: v izvajanju

Trajanje projekta: september 2020 – junij 2022

Nosilec: Arboretum Volčji Potok

Partnerji projekta: Javni zavod Bogenšperk

Skupna vrednost projekta brez DDV: 74.742,38 EUR , od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 47.052,99 EUR

Opis projekta:
V preteklosti je imela vsaka gospodinja na slovenskem podeželju svoj vrt ob hiši (garkelj, garteljc). Vrt so krasile začimbe, zdravilne rastline, cvetje in nekaj zelenjave. Z rožami, ki jih je gospodinja nabirala v garklju, je bilo povezanih mnogo običajev – od krašenja cerkva in kapelic do uporabe cvetja za dekoriranje praznične mize. Z garklji je zato povezano mnogo znanja o gojenju rastlin in o cvetličenju. To znanje se s spremembami v družbi izgublja, izgublja pa se tudi stari sortiment rastlin.

V projektu Garkelj bosta Arboretum Volčji Potok ter Javni zavod Bogenšperk pozornost usmerila v ohranjanje te dediščine. Raziskali bodo informacije o garkljih in rastlinah, ki so jih v njih gojili v 19. stoletju. Pri tem bo velika pozornost namenjena preučevanju cvetličnih motivov s slik Marije Auersperg Attems, ki je slikala rastline iz svojega grajskega vrta in jih na ta način dokumentirala. Njene slike bodo izhodišče za raziskovanje grajskih vrtov, saj je mnogo rastlin z grajskih vrtov kasneje prešlo na kmečke vrtove.

V času trajanja projekta bodo izvedene brezplačne kreativne delavnice, kjer bo strokovnjakinja podajala znanja o ocvetličenju doma in sakralnih objektov. Na gradu Bogenšperk in v Arboretumu Volčji Potok se bo vzpostavilo dva ogledna vrtova z razstavo. Posamezniki se bodo o garkljih in cvetlični kulturi podeželja lahko izobrazili tudi na spomladanskih sejmih ter prek tiskovin, kjer bodo zbrali uporabna znanja. V javnih organizacijah bo na ogled tudi gostujoča razstava, informacije o garkljih, rastlinah in projektu bodo predstavljene tudi v okviru »Tega veselega dneva kulture«.

Operacija bo povezala različne organizacije ter v aktivnosti vključevala ranljive skupine. S projektom, ki bo povezal podeželsko zainteresirano javnost in strokovnjake, bodo skupaj oživljali znanja in tradicijo okrasnih vrtov ob hišah in z njimi povezanime običaje na območju LAS Srce Slovenije.

Cilji projekta:

 • - izboljšanje urejenosti podeželskega okolja in urbanih območij;
 • - izboljšanje biotske in krajinske raznovrstnosti;
 • - izboljšanje znanj in kompetenc podeželskih akterjev;
 • - izboljšanje socialnega kapitala.

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

 • - raziskovanje oz. pridobivanje informacij o garkljih in rastlinah, ki so jih v njih gojili nekoč;
 • - vzpostavitev dveh vrtov opremljenih z interdisciplinarno razstavo na 32 panojih;
 • - vzpostavitev vrta za vzgojo rastlin (Arboretum Volčji Potok);
 • - izvedba brezplačnih kreativnih delavnic aranžiranja cvetja;
 • - udeležba na sejmih in deljenje čebulic;
 • - potujoča razstava;
 • - izvedba predavanja in predstavitev projekta na dogodku »Ta veseli dan kulture«;
 • - oblikovanje promocijskega materiala (brošura, zgibanka);
 • - promocijske dejavnosti (novinarska konferenca, družabna omrežja, lokalni časniki in radio).

Rezultati:

 • - dva nova vrtova, garklja;
 • - prenos znanj o gojenju rastlin in cvetličenju;
 • - večji interes za gojenje cvetlic;
 • - ozaveščanje o pomembnosti ohranjanja starejših sort rastlin;
 • - izboljšanje urejenosti podeželskega okolja (grad Bogenšperk);
 • - razširitev ponudbe v Arboretumu Volčji Potok.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

Izgradnja lokalne identitete za večji obisk turistov

Image title

Image title

Image title

Status: v izvajanju

Trajanje projekta: 2018

Nosilec: Občina Šmartno pri Litiji

Skupna vrednost projekta brez DDV: 97.393,37 EUR, od tega vrednost sofinanciranja ESKRP 63.305,70 EUR

Opis projekta:
V Šmartnem pri Litiji želijo s projektom Izgradnje lokalne identitete za večji obisk turistov – Prenova in oživitev Staretovega trga zgraditi osnovo za razvoj in trženje integralnih turističnih produktov lokalne skupnosti, ki je sedaj nejasna. Med prebivalci bodo zbrali mnenja o elementih lokalne identitete, izvedli s tem namenom tudi delavnice in strokovno ekskurzijo. Oblikovani bodo celostna grafična podoba in turistični produkti. Turistični ponudniki in vodniki bodo imeli možnost izobraževanj. Za namen promocije bo izdelan tudi promocijski material za izvajanje turističnih produktov, postavljena bo tudi spletna stran. Razmišljali so tudi o izboljšanju dostopnosti posameznih točk po občini – za ta namen bodo izdelali elaborat usmerjevalne signalizacije.

Cilji projekta:

 • - novo delovno mesto
 • - dogodki za izboljšanje podjetniške kulture
 • - urejeno urbano jedro
 • - akcije ki izpričujejo lokalno identiteto
 • - akcije za izboljšanje trženja turistične destinacije
 • - storitve za povečanje diverzifikacije turističnih dejavnosti

Aktivnosti projekta:

 • - zbiranje mnenj o elementih lokalne identitete in izčiščenje idej na delavnicah in posvetih,
 • - izvedba strokovne ekskurzije
 • - oblikovanje celostne grafične podobe, ki vizualno ponazarja izbrano identiteto in omogoča prepoznavnost in razlikovanje od drugih destinacij in izdelava priročnika CGP za doslednost in trajnost uporabe CGP,
 • - oblikovanje 3 integralnih turističnih produktov, testiranje in odpiranje prodajnih poti
 • - usposabljanje ponudnikov za kakovostno izvajanje storitev, ki so sestavni del integralnega turističnega produkta
 • - usposabljanje in certificiranje lokalnih turističnih vodnikov
 • - popularizacija opredeljene identitete med občani za doseganje resničnega poistovetenja preko prireditev
 • - izboljšanje dostopnosti do točk zanimanja z izdelavo elaborata usmerjevalne signalizacije v občini Šmartno pri Litiji in postavitvijo turističnih informacijskih tabel ter turistično obvestilne signalizacije
 • - nabava opreme in komunikacijsko-promocijskega materiala za izvajanje ITP (3 električna kolesa, kostumi za doživljajsko vodenje po gradu Bogenšperk, pop up stena s promocijskim pultom,. )
 • - postavitev spletne strani, strani na družabnih omrežjih za predstavitev in prodajo novih storitev

Rezultati:

 • - izboljšanje kakovosti bivanja (delavnice, priraditve,
 • - blagovna znamka
 • - razviti integralni turistični produkti
 • - elaborat za postavitev turistične informativne in usmerjevalne signalizacije
 • - spletna stran
 • - turistično informativne table na 10 točkah zanimanja
 • - izobraženi lokalni vodniki