Slovenska geodetska zbirka

Slovenska geodetska zbirka je osrednja muzejska predstavitev te stroke na Slovenskem.

Prikazuje razvoj zemljemerstva, geodezije in kartografije na Slovenskem ter v širšem svetovnem okviru od najstarejših časov do danes. Zbirko je zasnovala in vzpostavila Zveza geodetov Slovenije ob sodelovanju Tehniškega muzeja Slovenije. Za javnost je bila zbirka odprta leta 1987 na gradu Bogenšperk. V letu 2006 smo jo delno prenovili.

Prvotna postavitev zbirke je vsebinsko dopolnjena z manjkajočim obdobjem razvoja stroke v zadnjih dveh desetletjih in je posodobljena z multimedijsko in interaktivno računalniško predstavitvijo. Zbirki so namenjeni trije prostori v drugem nadstropju na južni strani in poseben preurejen hodnik - viseča galerija v podstrešju, ki vodi v razgledni stolp. Na 120 m je razstavljenih nad štiristo eksponatov, največ je reprodukcij, najdragocenejši eksponati pa so originalne karte in geodetski instrumenti z 19. in začetka 20. stoletja.