Marked hiking paths

Badjur hiking trail (right riverbank of Sava): Sava-Renke-Ostrež-Polšnik-V. Preska-Javorski pil-Preska nad Kostrevnico -Bogenšperk-Pristava-Prežganje-Janče-Laze – 41,5 miles, Mobile: 031 463 391

Apicultural forest educational path: Dragovšek - Širmanski hrib – Štangarske Poljane – Dragovšek – 3 miles, Mobile: 031 332 965 or 041 836 050

Jablaniška Valley circular path: Zgornja Jablanica-Jablaniške Laze-Bukovica-Dolgo Brdo-Čebelnik-Zelenc-Gradišče pri Litiji-Zgornja Jablanica – 9,3 miles, Mobile: 070 303 321

The Javorje energetic path: Javorje – 7 energetic spots, Mobile: 041 614 536

The Levstik path: version A: Litija-Šmartno-Liberga-Moravče -Čatež – 14,3 miles,

version B: Litija-Šmartno-Liberga-Primskovo-Čatež - 13 miles, Mobile: 041 649 351

Javorje panoramic path: Javorje-Rupe -Gornji vrh-Javorje – 3,7 miles, Mobile: 031 636 981

Path to Tisje: Litija-Zagorica-Jelša-Tisje-Velika Kostrevnica; Mobile: 031 643 743

Valvasor's circular path: Bogenšperk Castle - Leskovica-Črni Potok-Sela- Slatna-Bogenšperk Castle – 6,2 miles, Mobile: 041 784 924

Bogenšperk Trim track, connected by 12 exercise stops in the forest under the castle, 1,4 miles, Mobile: 041 784 924

Wine path: Liberga-Vinji Vrh - 2,8 miles, Mobile: 031 495 155

Wine path: Črni Potok-Jazbine-Sveti večer-Podroje-Riharjevec – 3,7 miles, Mobile: 041 365 586

Neat picnic/recreation rooms

  • SPORTS PARK KOMUN, Velika Štanga, 041 601173, marjan.lukancic@hotmail.com
  • SPORTS AND RECREATION CENTER REKA, Cerovica, 040696145, http://www.srce-me-povezuje.si/sddolina
  • HAYRACK AT ROZA'S, Jelša 19, 040 506 074, https://www.facebook.com/KozolecPriRozi

Equestrianism

In Velika Kostrevnica, there is an Equestrian club of Andrej's ranch, which provides 35 moorings for horses. Besides the mornings, the hospitable owner also offers other leisure time activities. The possibility of horseback riding and riding lessons is also provided by the Gracar farm on Obla Gorica.
EQUESTRIAN CLUB OF ANDREJ'S RANCH, Dvor 6, 041 620-463, http://www.andrejev-ranc.si/

working hours:

May
Monday - Friday: 9 am - 4 pm
Saturday, Sunday and holidays: 10 am - 6 pm

»

contacts

Public Institute Bogenšperk, Staretov trg 12, 1275 Šmartno pri Litiji, Slovenia
Phone: +386 1 898 76 64, Phone: +386 1 898 78 67, Mobile: +386 41 703 992, E-mail: info@bogensperk.si

»

entrance fee

ADULTS: 5,50 EUR, Children and students: 4,00 EUR, Retirees: 4,50 EUR

»