Bakrotiskarna

Valvasor je bil eden prvih tiskarjev na takratnem Kranjskem, v deželo pa je pripeljal bakrotiskarstvo, ki je bilo takrat zelo razvito na Nemškem in Nizozemskem, dejavnost je na gradu živela enajst let – v letih 1678 – 1689. Valvasorjevo grafično delo je prikazano v dveh prostorih. V prvem lahko na posebni konstrukciji opazujemo predstavitev na Bogenšperku natisnjenih publikacij (vsega skupaj je bilo v enajstih letih pripravljenih devet različnih bakrotiskarskih del, od tega šest topografskih in tri dela nabožne vsebine). Drugi del zbirke predstavlja tiskarsko delavnico, kakršna je obstaja na Bogenšperku za časa J.V. Valvasorja. Osrednji eksponat predstavlja zagotovo kopija tiskarske – valjčne preše (original se nahaja v Mainzu). V delavnici je prikazan postopek priprave in izvedbe tiska na preši pa lahko obiskovalci po predhodni najavi sami odtisnejo podobo Bogenšperka ali Ljubljane kot je bila, upodobljena pred tristo leti.